Česky (Czech)

Standard

Zlatý retrívr

Standard FCI č. 111  / 29.1.1999/GB

ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 24.06.1987.

VYUŽITÍ:           lovecký pes.

KLASIFIKACE FCI:    skupina 8 retrívři, slidiči, vodní psi

                               sekce    1 retrívři

                               S pracovní zkouškou.

CELKOVÝ VZHLED: Symetrický, vyvážený, aktivní, výkonný, s vyváženým pohybem; spolehlivý, s laskavým výrazem.

CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT: poslušný, inteligentní a s přirozenými vlohami k práci; laskavý, přátelský, přívětivý a důvěřivý.

HLAVA: vyvážená a dobře ciselovaná. 

LEBEČNÍ PARTIE:

Mozkovna: široká, aniž by působila hrubým dojmem; dobře nasazená na krku.

Stop: dobře definován.

OBLIČEJOVÁ PARTIE:

Nosní houba: přednostně černá.

Tlama: silná, široká a hluboká.  Délka tlamy přibližně odpovídá délce od stopu k týlnímu hrbolu.

Čelisti / zuby:  čelisti silné, s dokonalým, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj. horní řezáky těsně překrývají dolní řezáky a jsou posazeny v čelistech kolmo.

Oči: tmavě hnědé, široce posazené, tmavé okraje očních víček.

Uši: střední velikosti, nasazeny zhruba ve stejné výši jako oči.

KRK: dobré délky, suchý a svalnatý.


TRUP: vyvážený.

Hřbet: rovná horní linie.

Bedra: silná, svalnatá, krátká a pevně svázaná.

Hrudník: hluboký, poskytuje dostatek prostoru srdci.  Žebra hluboká, dobře klenutá.

OCAS: nasazen a nesen na úrovni hřbetní linie, dosahuje k hleznům, na konci není zatočen.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY: přední běhy rovné se silnými kostmi.

Plece: dobře šikmo dozadu uložené, dlouhá lopatka.

Nadloktí: stejné délky jako lopatky, díky tomu jsou běhy postaveny dobře pod tělem.

Lokty: těsně přiléhající.

PÁNEVNÍ KONČETINY: zadní běhy silné a svalnaté.

Kolena: dobře zaúhlená.

Bérce: dobré délky.

Hlezna: správně spuštěná, při pohledu zezadu rovná, nejsou vytočená dovnitř ani ven.  Kravský postoj je vysoce nežádoucí.

TLAPY: kulaté a kočičí.

CHODY / POHYB: silný s dobrým posuvem.  Přímý a rovnoběžný pohyb předních i zadních běhů.  Krok dlouhý a volný, bez nadměrného zvedání končetin vpředu.

OSRSTĚNÍ

SRST: hladká nebo zvlněná s dobrými praporci, hustou podsadou odpuzující vodu.

BARVA: Všechny odstíny zlaté nebo krémové, ne červené ani mahagonové.  Povoleno je několik málo bílých chlupů jen na hrudníku.

VELIKOST:

Výška v kohoutku:   Psi          56 - 61 cm (22-24 palců);

                                Feny       51 - 56 cm (20-22 palců).

VADY: Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa

Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

Poznámka: psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

 

Kooikerhondje

Standard FCI č. 314  / 16.2.2011/DE

                                           /23.8.2012/CZ

ZEMĚ PŮVODU: Nizozemí

DATUM ZVEŘEJNĚNÍ OFICIÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU:   13.10.2010.    

 Překlad: Kateřina Samková

POUŽITÍ: lovecký a doprovodný pes, který je také používán při lovu kachen.

KLASIFIKACE FCI:            skupina 8 přinašeči zvěře, slídiči a vodní psi

                                       sekce 2 lovečtí slídiči

                                       Bez pracovní zkoušky

CELKOVÝ VZHLED: harmonicky stavěný pes oranžovo-červené barvy, vícebarevný, malý lovecký pes s téměř kvadratickou kostrou.

V pohybu nese hlavu vysoko a dobře osrstěný ocas je nesen radostně zároveň s linií hřbetu nebo nad ní. Na uších je na špičce černá srst, takzvané „náušnice“. Pes se předvádí s přirozenou, nestřihanou a netrimovanou srstí.

DŮLEŽITÉ PROPORCE: délka těla od vrcholu lopatky (skapulo – humerální kloub) k sedacím hrbolům může být o něco delší než je kohoutková výška. Mozkovna a tlama jsou zhruba stejné délky.

POVAHA / TEMPERAMENT:

Živý a aktivní pes, sebevědomý s dostatečnou výdrží a vytrvalostí, dobrosrdečný a pozorný ale ne hlučný. Plemeno je spolehlivé a přátelské.

HLAVA

Hlava je přiměřené délky, přizpůsobená celkovému vzhledu, je suchá s čistými liniemi.

LEBEČNÍ ČÁST:

Lebka: dostatečně široká, přiměřeně klenutá

Stop: z profilu dobře patrný, ale ne příliš výrazný

OBLIČEJOVÁ ČÁST:

Nosní houba: černá a dobře vyvinutá

Tlama: z profilu ne příliš hluboká a poněkud klínovitá, při pohledu shora není příliš zašpičatělá a pod očima je dobře vyplněná.

Pysky: dobrá pigmentace je preferována, dobře přilehlé, ale ne převislé

Čelisti / zuby: kompletní nůžkový skus je žádoucí. Klešťový skus je přípustný, ale méně žádoucí.

Oči: mandlového tvaru, tmavě hnědé s přátelským a pozorným výrazem

Uši: jsou středně velké, nasazené těsně nad linií, která spojuje konec nosu s okem, jsou zavěšené a přiléhají k lícím. Srst na nich tvoří praporce a je upřednostňováno, pokud srst na koncích uší je černá.

KRK: dobře svalený, suchý, dostatečné délky

TĚLO :

Horní linie: plynulá linie od kohoutku k ocasu.

Hřbet: silný a rovný, poněkud krátký

Bedra: dostatečné délky, dobře osvalená

Záď:  mírně spáditá a dostatečně široká. Délka zádi by se měla rovnat 1,5 šířky

Hrudník: dosahuje až k loktům s dostatečným klenutím žeber. Dostatečně vyvinuté předhrudí.

Spodní linie a břicho: mírně vtažené břicho směrem k bedrům

OCAS: nasazen v rovině s horní linií. Nesen zároveň s výškou horní linie nebo vysoce nad ní (vesele). Bohatě osrstěn praporem bílé barvy. Poslední ocasní obratel by měl dosahovat k hleznu.

KONČETINY

HRUDNÍ KONČETINY:

Plece: lopatky dostatečně šikmo uložené tak, aby tvořily plynulou linii od krku k hřbetu

Nadloktí: dobře zaúhlené, stejné délky jako lopatka

Loket: těsně přiléhá k tělu

Předloktí: rovné a paralelní, silných kostí dostatečné šířky i délky.

Nadprstí: silné a mírně klesající

Přední tlapy: malé, mírně oválné, kompaktní s dobře sevřenými prsty, které směřují dopředu

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: dobře zaúhlené, rovné a při pohledu zezadu rovnoběžné. Silných kostí.

Stehno: dobře osvalené

Bérec: stejné délky jako stehno.

Hlezno: nízko nasazené.

Zadní tlapy: stejné jako přední.

 POHYB / CHOD: měl by být plynulý, prostorný a pružný s dobrým posunem. Končetiny by měly být rovnoběžné.

OSRSTĚNÍ

SRST: střední délky, mírně zvlněná nebo rovná, těsně přiléhající. Srst je jemná s dobře vyvinutou podsadou.

Přední končetiny jsou bohatě pokryty prapory, které dosahují k zápěstím. Zadní končetiny mají poměrně dlouze osrstěné kalhoty, ale žádné prapory pod hleznem. Srst na hlavě, přední straně končetin a na tlapách by měla být krátká. Dostatečně je osrstěna spodní strana ocasu. Delší srst je na spodní straně krku a na předhrudí. Náušnice (dlouhé černé pramínky na špičkách uší) jsou vysoce žádoucí.

 BARVA: jasně ohraničené skvrny čistě oranžovo-červené barvy na bílém podkladě. Pár malých flíčků na nohách je akceptovatelných. Oranžovo-červená barva by měla převažovat. Trochu černých chlupů, které se promíchávají s červenou a tvoří mírné stříkání je sice akceptovatelné ale méně žádoucí.

Zbarvení hlavy: jasně zřetelná bílá lysina sahající dolů až na nos. Na lících a kolem očí by měla být srst vybarvená. Lysina, která je příliš úzká nebo široká, nebo jen zčásti zbarvené líce jsou méně žádoucí.

Černý kroužek na ocase, kde přechází barva z červené na bílou je dovolen.

 VELIKOST :

Ideální kohoutková výška:     Psi:      40 cm.

                                                           Feny:   38 cm

                                               Tolerance: 2 cm nad nebo 3 cm pod ideální výšku je přípustné.

 VADY: každá odchylka od výše zmíněných bodů se musí posuzovat jako vada a její závažnost se posuzuje podle vlivu na zdraví a pohodu psa a dále na jeho schopnost vykonávat typickou práci pro plemeno.

 • Příliš malé uši
 • Polovztyčené uši, „létající uši“
 • Zakroucený ocas přes hřbet
 • Vysoká akce předních končetin
 • Kudrnatá nebo hedvábná srst
 • Barva, kdy se do červených fleků silně míchají černé chlupy
 • Příliš mnoho stříkání v barvě
 • Přes maximální výšku nebo pod minimální výšku

ZÁVAŽNÉ VADY:

 • Bojácná povaha
 • Značně nízkých nohou, disproporční
 • Rybí oko
 • Předkus nebo podkus
 • Příliš krátký ocas, který nedosahuje k hleznu
 • Bílá srst na uších, částečně nebo kompletně
 • Bílá srst okolo očí, jednoho nebo obou

 DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY:

 • Agresivní nebo příliš bojácná povaha
 • Psi jasně vykazující povahové nebo tělesné poruchy musí být diskvalifikováni
 • Černobílá barva nebo trikolor

Pozn. Psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

Překlad: Kateřina Samková

 

Golden Sirius © 2010 | Developed by Kinet